Close
Wilt u niets missen?
Close Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Boven € 75,00 gratis verzending binnen Nederland
Op werkdagen voor 10:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
30 dagen retourrecht

Close
Toegevoegd aan uw winkelwagen
Winkelwagen
0 producten € 0
Bestellen
Wijzig winkelwagen

Privacy Policy

Bij Texelana B.V. (hierna: Texelana) hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van iedereen die onze diensten gebruikt. In deze privacy policy geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan en hoe wij uw privacy beschermen.


Contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Website: www.texelana.nl

Adres: Heemskerckstraat 8,

Postcode: 1792 AB Oudeschild-Texel,

Email:         contact@texelana.nl

Telefoon:        0222 - 314 177


Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover dat dat nodig is voor onze diensten. De persoonsgegevens zijn altijd door uzelf aan ons verstrekt.

Wanneer u via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Email-adres.

Als u een bestelling plaats in onze webshop, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Email-adres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalgegevens;
 • Bestelhistorie;
 • Uw akkoord met de Privacy statement en Algemene voorwaarden.

Als u akkoord gaat met de plaatsing van cookies verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Statistische cookies:

 • Uw demografische gegevens.
 • Uw gebruik van onze website.

Marketing cookies

 • Uw interesse in onze producten.

Lees onderaan deze pagina meer over Cookies of pas uw voorkeuren aan.

De persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

 • Bestellingen te verwerken en te laten bezorgen.
 • U per email op de hoogte houden van relevante acties en aanbiedingen, als u daarvoor toestemming hebt gegeven tijdens de bestelling.
 • Onze website optimaal te laten functioneren.
 • Het gebruik van onze website te monitoren.
 • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.
 • Te voldoen aan onze administratieve verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst.
 • Om advertenties via derden zoals Google en Facebook te tonen, mits u de plaatsing van ‘Marketing Cookies’ heeft geaccepteerd.

Beveiliging van persoonsgegevens

We zijn zuinig op uw persoonsgegevens en we hebben daarom de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 • De verbinding met de website (www.texelana.nl) komt tot stand door middel van een beveiligde verbinding.
 • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn altijd voorzien van de laatste veiligheidsupdates.
 • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn voorzien van een adequate virusscanner en firewall.
 • De groep van medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens is tot een minimum beperkt. Er wordt naar gestreefd om niet meer dan drie personen op enig moment toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens.
 • Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst gericht op de bescherming van persoonsgegevens.

Met alle externe partijen die inzage hebben in persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan deze derden zich hebben verplicht om geheimhouding in acht te nemen en de persoonsgegevens alleen in opdracht van Texelana te verwerken.

Hebt u toch het vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, laat ons dat dan weten via contact@texelana.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens uiteraard niet aan derden. Voor onze dienstverlening is het echter wel noodzakelijk om persoonsgegevens met externe leveranciers te delen zoals bijvoorbeeld de bezorgingsdienst. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en we delen uw gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Externe dienstverleners:

 • Hostingprovider;
 • Bezorgingsdienst;
 • Verwerker van betalingsverkeer;
 • (E-mail) marketing bedrijf;
 • Websitebeheerder;
 • Google Analytics.

Met bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners uw privacy net zo serieus nemen als wij. 

Wettelijke bepaling

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Alle overige derde partijen

In overige gevallen worden uw persoonsgegevens enkel gedeeld met derde partijen nadat u hiervoor toestemming heeft verleend in het kader van onze dienstverlening.

Uw account op texelana.nl

Als u een account hebt op www.texelana.nl worden uw persoonsgegevens aan uw account gekoppeld. Dit heeft als voordeel dat de gegevens die u bijvoorbeeld op de browser op uw pc invoert ook terug kunt zien op de browser op uw mobiele telefoon of een andere pc. 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Dit betekent dat de bewaartermijn van de persoonsgegevens afhankelijk is van de doelstelling van de verwerking.
Texelana hanteert in Google Analytics een bewaartermijn van 38 maanden. Deze keuze is gemaakt omdat Texelana te maken heeft met seizoensinvloeden. Met data van 38 maanden is Texelana beter in staat om de juiste vergelijkingen en analyses te maken. De data is niet te herleiden naar een IP-adres.

Persoonsgegevens verwerkt voor de levering van bestellingen

Om het bestelproces zo makkelijk mogelijk te laten verlopen en te voorkomen dat u uw gegevens telkens opnieuw moet invoeren, bewaren we de persoonsgegevens die u hiervoor aan ons verstrekt gedurende twee jaar. Als u twee jaar lang geen gebruik heeft gemaakt van onze diensten worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd en zal u uw persoonsgegevens opnieuw moeten invoeren. 

Persoonsgegevens verwerkt door middel van Google Analytics

Het is voor ons van groot belang om de collectie te laten aansluiten op de wensen van onze klanten en dat kan alleen als we op de hoogte zijn van de wensen van onze klanten en als we kunnen bijhouden hoe deze wensen zich ontwikkelen. Om dit te kunnen monitoren gebruiken we Google Analytics. De trend in de mode wordt echter pas zichtbaar door de gegevens van meerdere jaren met elkaar te vergelijken. Om deze reden bewaren we deze persoonsgegevens gedurende drie jaar. 

Administratieve verplichtingen

In verband met administratieve verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst, bewaren we persoonsgegevens uit onze financiële administratie zolang als we daartoe verplicht zijn. Voor de belastingdienst geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken 

Uw gegevens blijven van u. U hebt altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van u verwerken, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Als u dat wilt versturen wij uw gegevens in een computerbestand naar u of naar een door u aangewezen organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens kunt u sturen naar: contact@texelana.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze gegevens niet door derden kunnen worden onderschept. We reageren binnen vier weken op een verzoek.


Overig

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen of te verwerken. We kunnen echter de leeftijd van de betreffende persoon niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar dan verwijderen we de persoonsgegevens. Als u weet of vermoed dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via contact@texelana.nl, dan verwijderen wij de betreffende gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten. Dit spreekt uiteraard voor zich maar zijn wij verplicht om het te vermelden.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. Alle IP-adressen die als cookie door Google worden opgeslagen, worden geanonimiseerd en daarna anoniem opgeslagen. De cookies die gevolgen kunnen hebben voor uw privacy plaatsen wij alleen als, en zo lang, u daar toestemming voor geeft. Onderaan deze pagina kunt u uw voorkeuren aanpassen en uw toestemming intrekken. Daarnaast kunnen cookies via de instellingen van de browser worden verwijderd en is het mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief het IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Op www.texelana.nl worden cookies van de volgende derde-partijen gebruikt:

 • Google;
 • Facebook.

De cookies worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden standaard geplaatst en niet verwijderd als een bezoeker de cookies niet accepteert.

Statistische cookies 

Met statistische cookies verzamelen we geanonimiseerde gegevens over de gebruikers van onze website.

Google Analytics: De statistische cookies van Google Analytics verzamelen en verwerken (onder andere) demografische gegevens over de gebruiker van de website. De door de cookies van Google Analytics verzamelde persoonsgegevens worden altijd geanonimiseerd en deze cookies worden alleen geplaatst als u daar toestemming voor heeft gegeven. 

Google Ads: Naast Google Analytics gebruiken wij cookies van Google Ads om gegevens over de verkopen geanonimiseerd te verzamelen en te analyseren.

Marketingcookies 

We gebruiken marketingcookies om bezoekers via derden advertenties te tonen. Denk hierbij aan advertenties op andere websites of via Facebook.

Facebook: De cookies van Facebook worden gebruikt voor advertenties op Facebook. Voor meer informatie over hoe Facebook deze gegevens gebruikt raden wij aan om de privacy statement van Facebook door te lezen. Meer informatie over de cookies van Facebook vindt u op: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Remarketing: Deze cookies hebben tot doel u op andere websites te kunnen voorzien van advertenties.


Concreet hebben we de volgende maatregelen getroffen om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens niet voor een ander doel door Google worden gebruikt.

 • Met Google is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin Google zich verplicht om uw persoonsgegevens alleen in opdracht van Texelana te gebruiken.
 • Persoonsgegevens worden door Google alleen versleuteld en anoniem verwerkt.
 • Het delen van gegevens met Google is uitgezet. Google mag uw persoonsgegevens daardoor niet voor eigen diensten gebruiken.
 • Google-Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten zoals Doubleclick en Google Ads.

Cookie Voorkeuren

Deze website maakt gebruik van cookies.

Onze website maakt gebruik van cookies. De noodzakelijke- en statistiek cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen om de site goed te laten draaien en te verbeteren. We wijzen u op onze privacy policy.

Daarnaast plaatsen we graag cookies die ervoor zorgen dat o.a. gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden. Dit doen wij alleen wanneer u akkoord gaat met marketing cookies. U kunt uw Cookie voorkeuren altijd aanpassen onderaan onze Privacy Policy.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.texelana.nl


Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 1-4-2019 door Cookiebot:

Noodzakelijk (1)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
CookieConsent texelana.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie

Voorkeuren (1)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
currency texelana.nl Slaat de valutavoorkeuren van de gebruiker op. 29 dagen HTTP Cookie

Statistieken (4)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_at.hist.# texelana.nl Gebruikt door AddThis, het sociale deelplatform, om de gebruikersgeschiedenis van de gebruiker van de AddThis-deelwidget op te slaan Persistent HTML Local Storage
_ga texelana.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat texelana.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP Cookie
_gid texelana.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie

Marketing (12)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
__atuvc texelana.nl Werkt de teller bij van de social sharing-functies van een website. 13 maanden HTTP Cookie
__atuvs texelana.nl Zorgt ervoor dat de bijgewerkte teller wordt weergegeven voor de gebruiker als een pagina wordt gedeeld met de service voor delen van sociale media, AddThis. 1 dag HTTP Cookie
_at.cww [x2] addthis.com
texelana.nl
Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
at-lojson-cache-# [x2] addthis.com
texelana.nl
Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
at-rand [x2] addthis.com
texelana.nl
Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
loc addthis.com Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau). 13 maanden HTTP Cookie
uvc addthis.com Detecteert hoe vaak AddThis, de service voor het delen van sociale media, dezelfde gebruiker tegenkomt. 13 maanden HTTP Cookie
xtc addthis.com Registreert het delen van inhoud door de gebruiker via sociale media. 13 maanden HTTP Cookie

Niet geclassificeerd (2)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
OCSESSID texelana.nl In afwachting Session HTTP Cookie
products texelana.nl In afwachting Session HTTP Cookie

Deze website maakt gebruik van cookies.

Onze website maakt gebruik van cookies. De noodzakelijke- en statistiek cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen om de site goed te laten draaien en te verbeteren. We wijzen u op onze privacy policy.

Daarnaast plaatsen we graag cookies die ervoor zorgen dat o.a. gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden. Dit doen wij alleen wanneer u akkoord gaat met marketing cookies. U kunt uw Cookie voorkeuren altijd aanpassen onderaan onze Privacy Policy.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.texelana.nl


Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 1-4-2019 door Cookiebot:

Noodzakelijk (1)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
CookieConsent texelana.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie

Voorkeuren (1)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
currency texelana.nl Slaat de valutavoorkeuren van de gebruiker op. 29 dagen HTTP Cookie

Statistieken (4)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_at.hist.# texelana.nl Gebruikt door AddThis, het sociale deelplatform, om de gebruikersgeschiedenis van de gebruiker van de AddThis-deelwidget op te slaan Persistent HTML Local Storage
_ga texelana.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat texelana.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP Cookie
_gid texelana.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie

Marketing (12)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
__atuvc texelana.nl Werkt de teller bij van de social sharing-functies van een website. 13 maanden HTTP Cookie
__atuvs texelana.nl Zorgt ervoor dat de bijgewerkte teller wordt weergegeven voor de gebruiker als een pagina wordt gedeeld met de service voor delen van sociale media, AddThis. 1 dag HTTP Cookie
_at.cww [x2] addthis.com
texelana.nl
Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
at-lojson-cache-# [x2] addthis.com
texelana.nl
Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
at-rand [x2] addthis.com
texelana.nl
Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
loc addthis.com Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau). 13 maanden HTTP Cookie
uvc addthis.com Detecteert hoe vaak AddThis, de service voor het delen van sociale media, dezelfde gebruiker tegenkomt. 13 maanden HTTP Cookie
xtc addthis.com Registreert het delen van inhoud door de gebruiker via sociale media. 13 maanden HTTP Cookie

Niet geclassificeerd (2)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
OCSESSID texelana.nl In afwachting Session HTTP Cookie
products texelana.nl In afwachting Session HTTP Cookie

Deze website maakt gebruik van cookies.

Onze website maakt gebruik van cookies. De noodzakelijke- en statistiek cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen om de site goed te laten draaien en te verbeteren. We wijzen u op onze privacy policy.

Daarnaast plaatsen we graag cookies die ervoor zorgen dat o.a. gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden. Dit doen wij alleen wanneer u akkoord gaat met marketing cookies. U kunt uw Cookie voorkeuren altijd aanpassen onderaan onze Privacy Policy.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.texelana.nl


Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 1-4-2019 door Cookiebot:

Noodzakelijk (1)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
CookieConsent texelana.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie

Voorkeuren (1)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
currency texelana.nl Slaat de valutavoorkeuren van de gebruiker op. 29 dagen HTTP Cookie

Statistieken (4)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_at.hist.# texelana.nl Gebruikt door AddThis, het sociale deelplatform, om de gebruikersgeschiedenis van de gebruiker van de AddThis-deelwidget op te slaan Persistent HTML Local Storage
_ga texelana.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat texelana.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP Cookie
_gid texelana.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie

Marketing (12)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
__atuvc texelana.nl Werkt de teller bij van de social sharing-functies van een website. 13 maanden HTTP Cookie
__atuvs texelana.nl Zorgt ervoor dat de bijgewerkte teller wordt weergegeven voor de gebruiker als een pagina wordt gedeeld met de service voor delen van sociale media, AddThis. 1 dag HTTP Cookie
_at.cww [x2] addthis.com
texelana.nl
Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
at-lojson-cache-# [x2] addthis.com
texelana.nl
Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
at-rand [x2] addthis.com
texelana.nl
Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
loc addthis.com Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau). 13 maanden HTTP Cookie
uvc addthis.com Detecteert hoe vaak AddThis, de service voor het delen van sociale media, dezelfde gebruiker tegenkomt. 13 maanden HTTP Cookie
xtc addthis.com Registreert het delen van inhoud door de gebruiker via sociale media. 13 maanden HTTP Cookie

Niet geclassificeerd (2)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
OCSESSID texelana.nl In afwachting Session HTTP Cookie
products texelana.nl In afwachting Session HTTP Cookie

Deze website maakt gebruik van cookies.

Onze website maakt gebruik van cookies. De noodzakelijke- en statistiek cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen om de site goed te laten draaien en te verbeteren. We wijzen u op onze privacy policy.

Daarnaast plaatsen we graag cookies die ervoor zorgen dat o.a. gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden. Dit doen wij alleen wanneer u akkoord gaat met marketing cookies. U kunt uw Cookie voorkeuren altijd aanpassen onderaan onze Privacy Policy.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.texelana.nl


Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 1-4-2019 door Cookiebot:

Noodzakelijk (1)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
CookieConsent texelana.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie

Voorkeuren (1)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
currency texelana.nl Slaat de valutavoorkeuren van de gebruiker op. 29 dagen HTTP Cookie

Statistieken (4)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_at.hist.# texelana.nl Gebruikt door AddThis, het sociale deelplatform, om de gebruikersgeschiedenis van de gebruiker van de AddThis-deelwidget op te slaan Persistent HTML Local Storage
_ga texelana.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat texelana.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP Cookie
_gid texelana.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie

Marketing (12)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
__atuvc texelana.nl Werkt de teller bij van de social sharing-functies van een website. 13 maanden HTTP Cookie
__atuvs texelana.nl Zorgt ervoor dat de bijgewerkte teller wordt weergegeven voor de gebruiker als een pagina wordt gedeeld met de service voor delen van sociale media, AddThis. 1 dag HTTP Cookie
_at.cww [x2] addthis.com
texelana.nl
Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
at-lojson-cache-# [x2] addthis.com
texelana.nl
Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
at-rand [x2] addthis.com
texelana.nl
Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
loc addthis.com Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau). 13 maanden HTTP Cookie
uvc addthis.com Detecteert hoe vaak AddThis, de service voor het delen van sociale media, dezelfde gebruiker tegenkomt. 13 maanden HTTP Cookie
xtc addthis.com Registreert het delen van inhoud door de gebruiker via sociale media. 13 maanden HTTP Cookie

Niet geclassificeerd (2)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
OCSESSID texelana.nl In afwachting Session HTTP Cookie
products texelana.nl In afwachting Session HTTP Cookie

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.texelana.nl


Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 6-8-2019 door Cookiebot:

Noodzakelijk (3)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
__cfduid [x2] mijnwebwinkel.nl
webshopapp.com
Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren. 1 jaar HTTP Cookie
CookieConsent texelana.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie

Voorkeuren (1)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
currency texelana.nl Slaat de valutavoorkeuren van de gebruiker op. 29 dagen HTTP Cookie

Statistieken (4)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_at.hist.# texelana.nl Gebruikt door AddThis, het sociale deelplatform, om de gebruikersgeschiedenis van de gebruiker van de AddThis-deelwidget op te slaan Persistent HTML Local Storage
_dc_gtm_UA-# texelana.nl Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen. 1 dag HTTP Cookie
_ga texelana.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gid texelana.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie

Marketing (22)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
__atuvc texelana.nl Werkt de teller bij van de social sharing-functies van een website. 13 maanden HTTP Cookie
__atuvs texelana.nl Zorgt ervoor dat de bijgewerkte teller wordt weergegeven voor de gebruiker als een pagina wordt gedeeld met de service voor delen van sociale media, AddThis. 1 dag HTTP Cookie
_at.cww texelana.nl Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
_hjIncludedInSample texelana.nl Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding. Session HTTP Cookie
at-lojson-cache-# texelana.nl Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
at-rand texelana.nl Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML Local Storage
GPS youtube.com Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. 1 dag HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar HTTP Cookie
loc addthis.com Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau). 13 maanden HTTP Cookie
PREF youtube.com Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt. 8 maanden HTTP Cookie
rc::c google.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Session HTML Local Storage
test_cookie doubleclick.net Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 dag HTTP Cookie
uvc addthis.com Detecteert hoe vaak AddThis, de service voor het delen van sociale media, dezelfde gebruiker tegenkomt. 13 maanden HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's. 179 dagen HTTP Cookie
xtc addthis.com Registreert het delen van inhoud door de gebruiker via sociale media. 13 maanden HTTP Cookie
YSC youtube.com Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Session HTTP Cookie
yt-remote-cast-installed youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage

Niet geclassificeerd (6)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_hjid texelana.nl In afwachting 1 jaar HTML Local Storage
_hjTLDTest texelana.nl In afwachting Session HTTP Cookie
display texelana.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage
hjViewportId texelana.nl In afwachting Session HTML Local Storage
OCSESSID texelana.nl In afwachting Session HTTP Cookie
products texelana.nl In afwachting Session HTTP Cookie